TPI Golf – utvecklar dig

TPI Certification är en kvalitetssäkrad utbildning från Titleist Performance Institute som ger alla golfspelare möjlighet att genomföra TPI Golf – Screening – Fitness – Power tester!

Välkommen till TPI GOLF!

TPI Golf Screening

TPI Golf Fitness

TPI Golf Power

TPI Golf 4 Change

TPI Golf Kroppsmätning

Genom TPI’s Level 1 certifiering har jag kunskaperna som krävs för att genomföra en effektiv och golfspecifik screening.

Det är en naturlig start att börja med på TPI Golf Screening – The Body-Swing Connection där screeningen av dina fysiska förutsättningar testas och utvärderas och därefter introducerar vi TPI Golf Fitness.

Där jag genom TPI’s Fitness Level 2 certifiering och TPI’s Power Level 2 certifiering har de kunskaper som krävs för att skapa helt individanpassade träningsprogram för att utveckla dig som golfspelare.

Är du redo för att ta ditt spel till nästa nivå?

TPI Golf

Landerydskliniken · Bogestad Gård · 585 93 Linköping· Sweden
+46 (0) 76 650 30 75
pierre@tpigolf.se