TPI Golf – utvecklar dig

TPI Certification är en kvalitetssäkrad utbildning från Titleist Performance Institute som ger alla golfspelare möjlighet att genomföra TPI Golf – Screening – Fitness – Power tester!

Välkommen till TPI GOLF!

TPI Golf Screening

TPI Golf Fitness

TPI Golf Power

TPI Golf 4 Change

TPI Golf Kroppsmätning

Genom TPI’s Level 1 certifiering har jag kunskaperna som krävs för att genomföra en effektiv och golfspecifik screening. Det är en naturlig start att börja med på TPI Golf Screening – The Body-Swing Connection där screeningen av dina fysiska förutsättningar testas och utvärderas och därefter introducerar vi TPI Golf Fitness. Där jag genom TPI’s Fitness Level 2 certifiering har de kunskaper som krävs för att skapa helt individanpassade träningsprogram för att utveckla dig som golfspelare!

TPI Golf

Landerydskliniken · Bogestad Gård · 585 93 Linköping· Sweden
+46 (0) 76 650 30 75
pierre@tpigolf.se